Etkinlikler

Etkinlikler

EĞİTİM PROGRAMIMIZIN İÇERİĞİ - ETKİNLİKLERİMİZ

 

·        Serbest Zaman Etkinliği – İlgi Köşelerinde Oyun

 

Okulumuzda trafik köşesi, spor köşesi, top havuzu ve zıplama alanı, evcilik ve mutfak köşesi, tırmanma-mini dağcılık köşesi, fen ve doğa köşesi, drama köşesi ve kitap köşesi gibi bir çok ilgi köşesi mevcuttur. Serbest zaman diliminde çocuklar yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynayacakları köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler. Bu şekilde yaratıcılıklarını kullanma, kendi kararlarını alma, aldığı kararları uygulama ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatları olur. Ayrıca serbest zaman etkinlikleri, öğretmenin çocukları tanıması açısından doğal bir gözlem ortamı oluşturmaktadır. Bu ortamda çocuklar günlük yaşantılarında etkilendikleri olaylara ve kişilere ilişkin rolleri üstlenerek ilgi köşelerinde dramatik oyunlar aracılığıyla canlandırırlar. Öğretmenler bu yolla öğrencilerini daha iyi tanırlar.

 

·        Sabah Sporu

Spor yapmanın çocukların bedensel sağlıkları ve fiziksel gelişimleri açısından çok yararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sabah sporu, çocuklarımızın güne dinç bir şekilde başlaması ve spor yapma alışkanlığını kazanması için çok önemlidir. Etkinliğimizde çocuklar öğretmenlerin yönlendirmesiyle sırasıyla ısınma, esneme ve rahatlama hareketleri yaparlar. Ayrıca top atıp-tutma, yakalama, hedefi vurma gibi çalışmalarla da el-göz koordinasyonlarının gelişmesine katkıda bulunulur.

 

·        Sanat Etkinliği

Sanat etkinliğimiz çocukların yaşına ve seviyesine göre, boyama-sınırlı boyama, resim yapma, kesme-yapıştırma, kumaş boyama, kil-seramik ve yoğurma maddeleri ile çalışmalar, baskı çalışmaları, boncuk işleri, origami, kolaj  ve artık materyalleri değerlendirme gibi aktiviteler içermektedir. Bu sanat etkinlikleri ile çocuklar; küçük parmak kaslarını geliştirirler, yaratıcılıklarını kullanarak yeni kendini ifade etme şekilleri keşfederler ve renk bilgilerini pekiştirirler. Ayrıca hayal güçlerini kullanarak tasarlar ve tasarılarını hayata geçirirler. Bu başarıları sonucunda da kendilerine güven duyarlar.

         Scamper Çalışması

Farklı düşünme ve düşündürme etkinliğidir.
Örneğin, suyu bardak haricinde ne ile içeriz? Evimizdeki koltuklarımızın dili olsaydı bizlere ne söylemek isterdi?
Yolda yürürken ayakkabı haricinde ayağımıza ne giyeriz?
Etkinliğin amacı; çocuklarımızın dil gelişimini daha iyi seviyeye ulaştırmak ve bir konu hakkında bir pencereden değil farklı pencerelerden bakmalarını sağlamaktır.

 

·        Karakter Eğitimi

Gün geçtikçe yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilmek, olumlu davranışlar oluşturmak ve mevcut olumlu davranışlarını pekiştirmek için son zamanlarda oldukça sözü geçen değerler eğitimini programımıza kattık. Değerler ve karaktere ilişkin bilgilerin temellerinin, okul öncesi dönemde atılıyor olmasını göz önünde bulundurarak oluşturduğumuz karakter eğitimimizde öğrencilerimizle sevgi, saygı, barış, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk, sabır, işbirliği, hoşgörü, empati, dürüstlük değerleri üzerinde çalışmaktayız. Eğitimimiz taklit çalışmaları, canlandırmalar, hikayeler ve resim yorumlama gibi etkinliklerle gerçekleştirilmektedir.

 

·        Anadil –Türkçe Etkinliği

Türkçe dil etkinliği çocukların yaşına ve seviyesine göre tekerleme, şiir, bilmece, parmak oyunu, sohbet, hikaye, dramatizasyon, doğaçlama, pandomim, rol oynama, hikaye oluşturma, dinlediği hikayeyi anlama-anlatma, sorular sorma gibi çalışmalar içermektedir. Bu çalışmalar ile çocuklar Türkçeyi doğru ve güzel konuşmayı ve düzgün cümle kurmayı öğrenirler. Kelime dağarcıklarını geliştirirler. Ayrıca bu etkinlikle çocukların dinleme becerileri ve de ezberledikleri tekerlemeler, şiirler sayesinde hafızaları gelişmektedir.

 

·        Kitap Çalışması

Kitap çalışması çocukların;

-Sayıları, renkleri, şekilleri, nesneleri ile işlevlerini, kavramları ve zıt kavramları öğrenmelerini,

-Eşleştirme, gruplama, sıraya koyma ilişki kurma gibi dikkatlerini ve görsel algılarını güçlendirecek işlemleri yapmalarını,

-Çizgi ve yazı çalışmalarıyla okuma yazmaya hazırlanmalarını,

-Basit matematik işlemleri yapmalarını,

-Çevremiz, fen ve doğa hakkında bilgi sahibi olmalarını

-Ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu içeriğiyle kitap çalışmaları eğitimin temeli niteliğindedir.

Eğitimimiz Küçükadımlar yayınevinin yaş gruplarına özel olarak hazırlamış olduğu eğitim setleri üzerinden yapılacaktır. Bu eğitim setleri 10 ay yani bir eğitim yılı boyunca kullanmak üzere tasarlanmıştır.

 

·        Yaratıcı Drama

Çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir.  ‘Yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur ve sosyal gelişimini hızlandırır. Yaratıcı drama etkinliğimiz, çocukların yaşına ve seviyesine uygun olarak ısınma, rahatlama, taklit, rol oynama, pandomim gibi aktiviteler ile gerçekleşmektedir.

 

·        Yaratıcılığı Geliştirme Etkinlikleri

Yaratıcı dramayı da kapsayan ve onun dışında problem çözme, hayal gücünü geliştirme, resim tamamlama, farklı düşünme (scamper) etkinliklerini içeren, yaratıcılığı geliştirmeye adanmış bir etkinliktir. Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. Yaratıcılığı geliştirme etkinlikleri çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

 

·        Grup Oyunları

Halka oyunları, kurallı oyunlar, hareketli ya da dinlendirici oyunlar gibi bir çok çeşidi vardır. Hepsinin ortak özelliği çocukların sosyal becerilerini geliştirmede çok büyük önem taşıyor olmalarıdır. Çocuklar kurallara uymayı, kazanmayı ve kaybetmeyi, bir takımın parçası olmayı, işbirliğini, liderlik ya da üye olmayı bu oyunlar sayesinde öğrenirler. Aynı zamanda hareketli oyunlar sayesinde büyük-küçük motor kasları ve refleksleri gelişir, hızlı olmayı ve vücutlarında esneklik sağlamayı öğrenirler.

 

·        Sinema Odası Etkinliği

Yaş gruplarına uygun olarak seçilen belgesel, çizgi film ve eğitici görseller ile özel olarak tasarlanmış sinema odamızda yapılan bir etkinliktir. Öğrencilerimizin izlerken dikkatlerini toplamaları ve sıkılmamaları için çalışmalarımız interaktif bir şekilde gerçekleşmektedir. Dinleme, izleme, takip etme ve dikkatini toplayabilme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

·        Minikler için Müzik Ekinliği

             (2 Yaş)

Branş derslerini alamayacak kadar minik olan öğrencilerimizin de müzikten keyif almasını istedik ve onlara özel müzik aleti çalışmaları, dans, müzikli ve hareketli oyunlar içeren bir etkinlik tasarladık. 

·        Minikler için Hikaye Zamanı

             (2 Yaş)

Hikaye zamanı dinlendirici hatta uykuya hazırlayıcı niteliktedir. Çocuklara erken yaşta kitap okumaya başlamak onların algısının gelişmesi ve kitapları sevmesi için büyük önem taşımaktadır.

·        Minikler için El-göz Koordinasyonunu Geliştirici Çalışmalar

             (2 Yaş)

Basit yapbozlar, takma-çıkarma oyuncakları, lego, vurma tezgahı  gibi eğitici materyaller ile el-göz koordinasyonunu geliştirmeyi hedeflemiş bir çalışmadır.

TOP